Előző fűtési időszak fajlagos hőfelhasználása
Kategóra Hőfelhasználás
Kis hőfelhasználás
kevesebb mint 60%
Átlagosnál kisebb hőfelhasználás
60% és 85% között
Átlagos hőfelhasználás
85% és 115% között
Átlagosnál nagyobb hőfelhasználás
115% és 140% között
Kiemelkedően nagy hőfelhasználás
nagyobb mint 140%

A kategóriák a lakossági fogyasztók fajlagos hőfelhasználási adatai alapján kerültek kialakításra. A viszonyítási alap a városi átlag (ez a 100%).
Az épületek hőfelhasználását a fűtéskorszerűsítésen kívül befolyásolja az épület elhelyezkedése, állapota (például: nyílásszárók állapota, szigetelés) és a lakók fogyasztási szokásai is. Az adatok tájékoztató jellegűek.